Thursday, January 17, 2019
Profile / Awards

Awards


 • Kautha Purnaanandam Smaraka Puraskaram
 • Bhramha Tatwardha Nidhi (2008)
 • Samaikya Bharath Gaurav Satkar (2003)
 • Shri Bharathi Puraskaram (2002)
 • Vedic Seva Trust - Ugadhi Puraskaram (2005)
 • Vedaanta Shiromani (2007)
 • Veda Vidya Visharada (2010)
 • Kachaapi Tantri Visharada
 • Dharma Dharshana Darpanaha (2003)
 • Samanvaya Saraswathi (2005)
 • Badam Sarojinidevi Smaraka Puraskaram (2008)
 • Smt Dwadashi LakshmiPrasanna Smaaraka Puraskaram (2009)
 • Saahiti Puraskaram (2008)
 • Vyakhyana Vaachaspathi (2005)
 • Samanvaya Saamrat (2006)
 • Veda Vignaana Bhaskarudu (2008)
 • Aarsha Dharmopanyaasakesari (2005)
 • Vaagdevi Varaputhra (2006)
 • Vaagdevi Puthra
 • Vidya Vaachaspathi (2010)
 • Adwaitha Bhaskara (2010)
 • Abhinava Shanmatha Sthapanaacharya (2010)
 • Sanathana Dharma Pracaram (2010)
 • Vedaantha Vidyaanidhihi (2010)
 • Sarva Sastra Samanvaya Siromani (2010)
 • Aasthana Vidwan (2012)
 • Bharathi Tyagaraja Samman-2014

Achievements & Awards

1) ”SAMANVAYA SARASWATI” Title & “SUVARNA GANDAPENDERA DHARANA”

By Vedic Seva Trust, Visakhapatnam as Ugadi Puraskar on Telugu New Years Day 9.5.2005.

2) "DHARMA DARSHANA DARPANAHA” by Chennai devotees on 23-8-2003.

3)"PRAVACHANA VIRINCHI" by Bharath Vikas Parishat Vivekananda Shakha) Virinchi Charities, Rajahmundry on 19-12-2004.

4) “ARSHA DHarmopanyasa kesari” by Sri Sri Sri Aadi Sankaracharya Bhakta Samajam, Hyderabad with the Blessings of Sringeri Sankara Muth on 11.5.2005.

5) "SIVANANDA LAHARI PRAVACHANA KESARI" Saiva Mahapeetham.

6) “VYAKHYANA VACHASPATHI” by Ekha dasa Rudrabhisheka Nirvahaka Mandali,
Badhrachalam 29-11- 2005.

7) “SAMNVAYA SAMRAT” by Sri Devi Veda Vidyalayam, Srisailam, in Banglore on 04-01-2006.

8) “VAGDEVI VARA PUTHRA”by Aarsha Seva Samithi, Hyd,on 23-05-2006.
Srisailam Devastanam honoured for excellent writings at an earlier age.

9) “UGADI VEDA PURASKAR” ByVamsi International Veda Vijnana Peetham Hyderabad on 29-03-06

10) "SAMAIKYA BHARATGOURAV PURASKAR”ChennaiTelugu Academy.
Blessings of Kanchi Kamakotipeetham and Sringeri Sarada Peetham were received.

11) “SUVARNA KANKANA DHARANAS” at different places by different people.

12) “AARSHA PARMPARA SAMPOSHAK” by Badari, Dwaraka Sri Jyotir Mathadeesa Jagadguru
Sri Sri Sri Swaroopananda Saraswathi at Varanasi on 14/11/2006

13) "KATCHAPI TANTRI VISARADA” By Panchasya Sudharnavam,Hyderabad on 25-12-2006.
on the event of “Vaggeya Vaibhavam” a Musical program of 3 Days.

14) “Sahitya Pratibha Puraskar” - For Bhakthi Rachana, is given for the Year 2007 by Andhra Saraswata Samithi, Machilipatnam. On the occasion of their 40th Anniversary held in Machilipatnam, is received from Sri & Smt L.N. Sastry Indira Devi on 08-08-2007

15) “Arsha Dharma Vidwanmani” – is awarded in Cuddapah on 23-08-2007.

16) “Ugadi Sahitya Puraskar “ , Guntur on 07-04-2008

17) “Sahitya Puraskar - 2008” by Mahathi Samstha (Sri Kakulam)

18) “Sahitya Puraskar - 2008” by Sahitya Samakhya (Guntur)

19) “Award for Spritual Literature – 2007” by sri Potti Sriramulu Telugu University.(Hyderabad).

20) “Suvarna Kankana Dharana ” by Sri Sri Ganapathi Satchidananda Swamiji , Sri Datta Peetham.

21) “Bramha Tatwartha Nidhi” by Sri Vemuri Venkata Subba Rao & Venkata Ramanamma Adhyatmika Trust , Anaparthy (E.G Dist) on Dt 27-11-2008

22) “Srimati Dwadasi Lakshmi Prasanna Smaraka Puraskar”, Hyderabad By Dwana Sastry on 24-07-2009, Tygaraya Gana Sabha – Chikkadpally, Hyderabad

23) “Vidya Vaachaspathi” by Bharathi Theertha- (Education , Environment ,Health) , Naperville,IL USA
On July 24, 2010
24) “Adwaitha Bhaskara” by Sri Veda Vidya Peetham, USA awarded during the programmes held in the month of july 2010.

25) ”Abhinava Shanmatha Sthapanaacharya” by Detroit Telugu Association,USA on 28/07/2010 at SV Temple ,Novi, Michigan.

26) “Sanathana Dharma Pracaram” by Sri Annamacharya Project of North America ( SAPNA), dt ;25/07/2010,Aurora,Illinois,USA

27) “Vedaantha Vidyaanidhihi” by Bharathi Theertha- (Education , Environment ,Health) , New Jersey on 10th August 2010,USA

28) “Sarva Sastra Samanvaya Siromani” by Cuddapah Kala Kshetram,Cudapah on 06/12/2010.

29) “Sri Vidya Vaachaspathi”, By Sydney,Australia 2010.

30) "Aasthana Vidwan" by Kanchi Kama Koti Peetham on 24-07-2012..

31) "Bharathi Tyagaraja Samman-2014" on 20/01/2014,at Tiruvayyaru.Tamilnadu..

Scroll To Top
TEXT_SIZE